Til nye medlemmer

Vær forsigtig med åben ild
Afbrænding er jf. bekendtgørelse kun tilladt i begrænset omfang – Klik HER for at læse mere. Det er dog normalt tilladt at bruge grill samt brænde rent og tørt træ på særligt indrettet bålplads, som respekterer gældende regler om sikkerhedsafstande med videre. For at forebygge brande kan kommunen indføre et afbrændingsforbud i tørre perioder. Hold dig orienteret om dette.
Haveaffald må ikke afbrændes. Foreningen opstiller containere til haveaffald to gange årligt, normalt i bededagsferien og i slutningen af efterårsferien (uge 42). Øvrigt haveaffald skal komposteres eller afleveres på kommunens genbrugscenter Havnesvinget 10, 3300 Frederiksværk.

Parkering
Parkering af egne biler bør foregå på egen grund. Gæster kan naturligvis være nødsaget til at anvende rabatten. Det skal være muligt for almindelig trafik herunder renovationsbiler at komme forbi. Husk at det altid er forbudt at parkere i kryds, herunder T-kryds. Færdselsloven gælder også på private veje.

Hunde
Hunde er forhåbentlig til glæde for deres ejere, og behøver ikke at være til gene for naboer og vildt i området. En følge af hundeloven er, at det er ejerens pligt og ansvar, at hunden aldrig bevæger sig ind på et område, så som en privat grund, hvor den ikke er ønsket.

Nabohjælp og indbrudsforebyggelse
Nabohjælp er en ordning, hvor ca. 90 husstande er tilsluttet. Her holder man lidt øje med naboens og andre beboeres huse, når man selv er i området, og får omvendt lidt opsyn med sit, når man ikke er til stede.
Nabohjælp er gratis, kontakt Anette og Kurt Huusfelt, Egenstien 7, tlf.: 47 74 22 55 for at komme med i ordningen.
Politiet har oprettet en art SMS-kæde, hvor du kan indberette formodede skurke, og modsat blive orienteret, hvis politiet vil advare om tyve i området.
Læs mere om dette på internettet via dette link

Vedligeholdelse af vejene
De fleste veje i grundejerforeningen er grusveje, som kræver løbende vedligeholdelse. Derfor er det vigtigt, at vi alle giver en hånd med at lukke de småhuller i vejene, som kan opstå efter regnskyl, sne osv. Der er forskellige steder i området placeret bunker med egnet grus til det formål. Vejmaterialerne er alene til reparation af fællesvejene, ikke til brug på egen grund.
Bestyrelsen vil med mellemrum få mere trængende vejstykker repareret af et passende firma. Naturligvis bør de forbedrede veje ikke give anledning højere hastighed for biler i området, hvilket man også kan nævne for sine gæster. Der er i området mange mindre børn, hvilket gør det ekstra vigtigt at køre langsomt på disse smalle og uoverskuelige veje.