Christian Frederik Petersen (1808-1898)

Torvebyens historie

Torvebyen ligger på et 12.000 m2 areal mellem Køge Å og Blegdammen.

Før 1840’erne var området kun marker. Men i 1839 skete der noget:
Christian Frederik Petersen købte sin arbejdsplads ”O. C. Boserups Købmandsforretning”. Firmaet handlede med kolonialvarer, korn, tømmer og kul og drev desuden et større brændevinsbrænderi.
Firmaet lå på Køge Torv nr. 19 og strakte sig over en stor del af Torvets sydlige side ned mod Køge Å.

Ret hurtigt blev pladsen for trang for den entreprenante købmand og tømmerpladsen blev hurtigt udvidet til området syd for åen (der hvor Torvebyen ligger idag) og med en bro til torvesiden.

Fra Købmand til byggemarked

Firmaet C. F. Petersen var nu grundlagt og gennem 168 år voksede firmaet fra købmandsforretning til Tømmerhandel og siden byggemarked for både private og håndværkere. Op gennem 1980- og 90’erne flyttedes alle aktiviteter og firmaet ændrede adresse til Blegdammen 10-18.
På billedet til højre ses hele området 1980.

C. F. Petersen i 1980'erne

Foto: Aerodan

Herunder kan du se en billedrække fra C. F. Petersens Tømmerhandel

Borgmester Maria Stærke lægger grundstenen sammen med Becker & Nielsen

Foto: Sjællandske Medier

Fra byggemarked til byggeplads

I 2007 valgte C. F. Petersen at flytte sin Køge-afdeling ud af centrum og ud i mere tidsvarende lokaler på Værftsvej.

Allerede i 1999 begyndte man at istandsætte ejendommen mod Køge Torv.
Grunden syd for åen blev i 2007 solgt til Becker & Nielsen – og Torvebyen kunne nu tage sin begyndelse.

Efter to års grundigt forarbejde – og et par ændringer af det oprindelige projekt – kunne man i juni 2009 nedlægge grundstenen til Torvebyen.